Texas Hold’em online – så funkar det!

Pokervarianten Texas Hold’em är i särklass den version av spelet som är mest populär. Som nybörjare är det otroligt viktigt att man har koll på vilka regler som gäller och hur grunderna i spelet går till. Ju mer information och kunskap du har om spelet, desto större kommer även chansen för vinst att vara. Man bör däremot komma ihåg att poker är ett spel som delvis är baserat på slumpen och att kunskap inte kommer att kunna förändra på detta.

Så går det till

Något som man snabbt kommer att märka av är att man i Texas Hold’em använder sig av en så kallad dealerknapp. Denna knapp används av den enkla anledning att den visar från vilket håll som korten ska börja delas ut från. När varje spelomgång är avslutad så förflyttar man knappen. Knappen förflyttas dock endast ett steg och vill man öka sina chanser att vinna kan det vara bra att placera sig så långt till höger från dealern som möjligt. På så sätt har du chans att se hur dina motspelare väljer att lägga sina kort och du kan göra ett bättre drag.

När knappen är utdelad och blindsen är satsade är det dags för utdelning av kort. Dealern delar ut två kort till alla spelare och samtliga kort är vända nedåt. Den spelare som sitter placerad till vänster om den stora blinden är den person som börjar först och som också behöver se till att syna (vilket betyder att personen satsar lika mycket som den stora blinden är värd), höja eller lägga sig.

Man kan egentligen säga att den första spelomgången är avklarad när alla spelare har satsat eller valt att avsluta och lägga sig. Spelet är nu igång. Sammanlagt brukar man säga att det finns fyra satsningsrundor och en showdown. Alla satsningsrundor är unika på sitt sätt och i showdown ska alla spelare som är kvar i spelet visa vilka kort de har och det är också här som vinnaren avslöjas.

Floppen, Turn och River

Vid spel av Texas Holdem tilldelas varje spelare två kort på handen. Utöver dessa ”hålkort” kommer spelarna att få ytterligare fem kort på bordet, samma för alla. Av dessa fem kort ska spelarna skapa den starkaste och bästa kortkombinationen och övertyga de andra spelarna om att så är fallet, genom att satsa på sin egen hand genom höjningar och re-raise. Den mest övertygande spelaren kammar hem potten på slutet.
De fem korten som placeras mitt på bordet delas ut i tre omgångar med satsningsrundor mellan varje omgång.
Efter att spelarna fått sina hålkort börjar den första satsningsrundan. Vissa spelare väljer att redan här – kasta sina kort. Efter den första satsningsomgången delas de första av de övriga korten ut. Den första omgången av kort kallas ”floppen” och består av tre kort. När dessa kort delats ut på bordet börjar den andra satsningsomgången. När den är över delas det fjärde kortet ut på bordet. Detta kort går under benämningen ”fjärde gatan” eller ”Turn” och d’ärefter startar den tredje satsningsomgången. Om det är några spelare kvar efter denna satsningsomgång så lägger dealern ut det femte kortet på bordet, det kort som går under benämningen ”Rivern” poch därefter vidtar den sista och avslutande satsningsomgången samt eventuell visning av kort – och därpå kammar vinnaren hem potten.